top of page

MirCeramic alias Maholányi Gabriella - keramikus

Szentendrén születtem, nem is tudnám elképzelni magam máshol,

itt élek ebben a csodás, művészettel átitatódott kisvárosban.
2002-ben kezdtem el foglalkozni a kerámiával; azóta is mindennapi boldogságom kimeríthetetlen forrása.

2005-ben Illés Lászlóval közös műhelyt alakítottunk ki.
2007-ben az itt élő keramikus barátainkkal megalakítottuk a Szentendrei Keramikusok Egyesületét, akikkel közösen azóta számos kiállítást rendeztünk.


Az agyag az a médium, amin keresztül meg tudok nyílni, meg tudom magam mutatni. A tárgyakkal újra és újra megfogalmazom, valami-képp újjászülöm magam. Ahogy a valóság is minden pillanatban újra és újra megszületik. A következő pillanatban bármi megtörténhet, csak a mi korlátoltságunk szab határt annak, hogy mit teremtünk, mit emelünk ki a létezésből. Ezeket a korlátokat igyekszem lebontani magamban az alkotás folyamatával. Nagyon fontos számomra az egyediség. Az új tárgyak létrehozása egy szüntelen játék, és e játék során gyűjtött tapasztalatok felhasználásának folyamata. Egyszerűen elkezd izgatni egy forma, muszáj megcsinálnom. A készítés közben pedig felötlik a lehetőségek kimeríthetetlen tárháza, ami újabb formák létrehozására sarkall.
Az alkotási folyamat már magában hordozza gyümölcsét, hiszen egy áldott állapot, amiben az alkotó, ha kellőképpen ráhangolódik, meg-lovagolhatja a valódi létezés hullámait. Az agyagot egy fantasztikus anyagnak tartom, hiszen egy kupac masszából a 4 elem közreműkö-désével (a föld a víz segítségével megformálhatóvá válik, a levegő megszárítja, és végül a tűz kiégeti), a kezek közvetítésével formát ölt, létrejön valami, ami azelőtt sohasem létezett. Egy-egy mini univerzum, ami önmagában teljes. Amikor az ember a kezébe veszi az agyagot, úgy érzi, hogy valamilyen ősi tudásban osztozik, és elementáris erővel elkezd benne működni valami nála sokkal hatalmasabb, ami rajta keresztül kifejezésre jut.
Boldogsággal tölt el, hogy az anyagba szilárdított lélekrezdüléseim bekerülnek más emberek otthonaiba, szépséget és örömet hozva az életükbe.

bottom of page