top of page

A kreativitás bugyrai - The pits of creativity

Jelenleg hihetetlen kreatív időszakot élek meg. Tudom nem lesz ez mindig így, bár most nehéz elképzelni, hogy másképp is lehet. Talán ezért is van, hogy igyekszem a lehető legteljesebben kihasználni. Nem engedem, hogy egy gondolat, ötlet, kép lejegyzetlenül maradva a semmibe sodródjon.

Borzalmasan izgalmas ez az egész, gyakorlatilag alig vannak olyan órái a napjaimnak, amikor valamilyen formában ne a kerámia körül forognának a gondolataim. Másszor szimplán csak képek suhannak el a szemem előtt, formák, színek, megszületni vágyó tárgyak képei.

Különös dolog ez, ahogy megfogan egy ötlet. Honnan jönnek ezek a képek? Sokszor van, hogy egy már korábban felötlött elképzelést boncolgatok, gondolom tovább, vagy alkotás közben nyílnak meg új irányok, de az a legfurcsább, amikor látszólag a semmiből felsejlik egy tárgy képe a belső vetítővásznon, egy olyan vágytól kísérve, ami kizárja azt, hogy ne valósítsam meg... Értem én, hogy van egyfajta szenvedélyíze a történetnek, sőt néha borzongós, amikor megsejteni vélem az erejét, amivel keresztülmegy rajtam. Sokszor esténként csak pislogok ki a fejemből, hogy ez már megint mi volt...

Egy szó mint száz, irtó hálás vagyok, mert úgy érzem nem "csak" magam miatt segédkezem ezeknek a tárgyaknak a megszületésénél. Nagyon sok örömteli és ösztönző visszajelzést kapok Tőletek, és boldogsággal tölt el, hogy meg tudom mutatni azt a sok szépséget, amit látok.

I'm in the middle of a highly creative period of my life. I know it won't be like that forever, although it's difficult to imagine that it could be any other way. That may be one of the reasons why I'm striving to make the very best of it. I don't let a thought, an idea, an image without sketching it down slipping into nothingness.

It is extremely exciting, basically I barely have hours during the days when my thoughts part from ceramics. Other times just images race in front of my eyes; images of forms, colours, of objects craving to be born.

It is fascinating how ideas occur to somebody. Where do they come from? Sometimes I'm exploring and developing a concept. Also further possibilities and directions arise during the process of creation. However, the most intriguing is when the picture of an object appears out of nowhere on the inner screen, accompanied by such a strong aspiration, which chases me until I materialize it.

I realize it sounds a bit like an obsession, even so when I get close to suspect the strengh of which it goes through me. I often sit around in the evening, blinking around wondering what that was again...

To make the long story short, I am deeply grateful, because I feel I don't only give a hand at the delivery of these objects "only" for myself. I get a lot of joyful and inspirating feedback from you guys, and it makes me happy that I can show all the beautiful things that I see with my inner eyes.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page